Vedtekter for Øst- Kurdistans demokratiske ungdomsunionen i Norge

Kapittel 1: Navn, historikk, virksomhetsområde og formål.

§ 1. Navn: Organisasjonens navn er Yekêtî Lawan.
Virksomhetsnavn er Øst- Kurdistans demokratiske ungdomsunionen i Norge.
Ord forklaring: Lawan betyr ungdom og Yekêtî betyr Union.

§ 2. Yekêtî Lawans historikk
Etter opprettelsen av den først kurdiske republikken i Øst- landet for første gang i Kurdistans historie i 1945, ble Øst- Kurdistans demokratiske ungdomsunionen også opprettet under navnet «Yekêtî Lawanî Demukiratî Kurdistan». Etter den iranske okkupasjonen av den kurdiske republikken ble organisasjonen totalt forbud av Shahens militære styrker, Yekêtî lawan fortsatte kampen for kurdiske ungdommers rettigheter i hemmelighet. Etter revolusjonen mot Shahen i Iran i 1979, fortsatte forbudet mot organisasjoner som kjempet for kurdiske ungdommers rettigheter. Styret i Yekêtî Lawan vedtok at organisasjonens baser skal kjempe videre for Øst- Kurdiske ungdommers rettigheter i Sør- Kurdistan (Nord- Irak). Selv om demokratisk ungdomsunionen i Øst- Kurdistan er parti politisk uavhengig, men på grunn av deres kamp mot undertrykkelse av kurderenes rettigheter og støtte til kampen for et fritt Kurdistan i dagens Øst- Kurdistan som er okkupert av iranske styrker, er Yekêtî Lawan en forbudt organisasjon. Øst- Kurdistans demokratiske ungdomsunion i Norge er partipolitisk uavhengig organisasjon

§3. Virksomhetsområde
Øst- Kurdistans demokratiske ungdomsunionen i Norge / Yekêtî Lawan driver med riks omfattende virksomhet i Norge. Øst- Kurdistans demokratiske ungdomsunionen i Norge har avdelinger i andre land som Sverige, Danmark, Finland, Stor Britannia og Sveits.

§ 4. Yekêtî Lawans hovedkontor
YK har sin hovedkontor i Akershus, med avdelinger i resten av landet.

$ 5. Målsetninger

 • Representerer kurdiske Ungdommer og barn i Norge.
 • Skal styrke og bevare demokratiske grunnleggende prinsipper i organisasjonen, og videreføre det til andre organisasjoner u Kurdistan.
 • Kjemper mot vold, kriminalitet og gjeng bevegelser blant kurdiske ungdommer.
 • Være aktiv for å vekke interesse blandt kurdiske ungdommer for idrett og kultur, samtidig forberede muligheter for trening og innlæring innenfor disse områder.
 • Vekke og styrke kurdisk kultur og identitet bland kurdiske ungdommer, samtidig jobber aktiv for å gjennomføre Yekêtî Lawans målsettinger.
 • Gjøre det lett for kurdiske ungdommer å bli kjent med andre kulturer, slik at de skal ha et bredt spekter av kjennskap til andre kulturer.
 • Lære våre ungdommer å respektere andre sine meninger og stå imot undertrykking.
 • Kjempe mot diskriminering blant kurdere og opplyse om rettferd blant kjønnene.
 • Arbeide for å engasjere kurdiske barn og ungdommer i kampen mot all form for rasisme og arbeide for fred.
 • Bruke massemedier og andre midler å opplyse det norske samfunn om kurdernes situasjon i Kurdistan og i Norge.
 • Gjøre kurdisk bakgrunn og kultur kjent for det norske folk.
 • Arbeide aktiv med tiltak mot misbruk av alkohol og narkotika blant kurdiske ungdomsmiljø, og gjennom seminarer, fellesmøter og informasjonskanaler å opplyse dem om konsekvensene av slik misbruk.
 • Motivere kurdiske ungdommer til utdanning både på videregående og høyere nivå.

Kapittel2: Medlemskap